Blog

09
úno

Farní ohlášky

17. 2. 2019 – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Odpoledne v 17.00 hod. Adorace NSO o zachování tradiční rodiny – polsky, Svátost Smíření a večerní Mše sv.   V sobotu ve farním kostele večerní Mše sv. s nedělní platnosti bude v jazyce polském. Neděle – 24. 2. 2019 – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Sbírka bude obětována […]

09
úno

Izrael – POKYNY

Pielgrzymka do ZIEMI ŚWIĘTEJ  – 8 dni 8. 3. 2019 – 15. 3. 2019   TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – JEZIORO GENEZARET – HAJFA – NAZARET – KANA GALILEJSKA – GÓRA TABOR – JERYCHO – DOLINA JORDANU – BETLEJEM – JEROZOLIMA – EIN KAREM – MORZE MARTWE   ZÁVĚREČNÉ POKYNY […]

28
led

Częstochowa

V sobotu 26. 1. 2019 se naši farníci vydali na tradiční pouť k Panně Marii Częstochovské, aby poděkovali na uplynulý rok 2018 a vyprosili další milosti. V programu byla Mše sv. před zázračným obrazem, čas pro obdivování nových pohybových jesliček, osobní volno. Trasou zpět byla zastávka v Panewnikach, kde tradičně […]

11
led

IZRAEL – nový termín 2019

Pielgrzymka do ZIEMI ŚWIĘTEJ  – 8 dni 18. 11. 2019 – 25. 11. 2019   TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – JEZIORO GENEZARET – HAJFA – NAZARET – KANA GALILEJSKA – GÓRA TABOR – JERYCHO – DOLINA JORDANU – BETLEJEM – JEROZOLIMA – EIN KAREM – MORZE MARTWE   DZIEŃ 1:  […]

10
led

Farní ples

V sobotu 5. 1. 2019 se už po třinácté uskutečnil tradiční farní ples. Tak jako minulý rok i letos se naši farníci bavili v PZKO Milíkov při živé hudbě skupiny Galax. Plesu se zúčastnilo přes 90 lidí. Celou akci zahájil jeden z organizátorů Libor Szotkowski a farář Janusz Kiwak proslovem, […]

10
led

Vánoční koncert

Na Svátek Tří Králů se ve farním kostele konal tradiční VI. koncert vánočních koled. Pořadatelem koncertu byl Chór Męski Gorol MK PZKO Jabłonków pod vedením Katarzyny Kantor. Dále vystoupily sbory:  ženský sbor Melodia PZKO Návsí a polský farní sbor s komorním orchestrem. Hosté koncertu mohli uslyšet  řadu vánočních koled. Uvaděčem […]

06
led

Częstochowa

TRADIČNÍ ZIMNÍ POUŤ DO CZĘSTOCHOWY   sobota 26. 1. 2019  odjezd z Bukovce v 4. 50 hod. z AS Jablunkov 5.10 Cena: 350 Kč (děti 200 Kč)  Program: Mše sv. v Bazilice na Jasné hoře, betlémky, osobní volno  Přihlášky ve farním kostele nebo ve farní kanceláři.   

28
pro

Zakončení Rorát

Ve štědrý den naše farnost prožila poslední rorátní Mši svatou. Děti přišlo velmi mnoho, dokonce chyběly lampionky. Na konec byla společná fotka i dáreček pro každého a na faře čekaly piečoki.

04
pro

Národní pouť do Říma

ČESKÁ – JABLUNKOVSKÁ NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA  V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku – svatou Anežku Českou. Připojujeme se k České Národní pouti do Říma v listopadu 2019, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu České republiky i s přímluvou sv. Anežky České. Poutí […]

03
pro

Ostatky sv. pasáčků z Fátimy

V neděli 2. prosince 2018 naše farnost tradičně zahájila adventní dobu s Pannou Marii Fatimskou. Hlavním celebrantem celého odpoledne byl národní prezident WAF v ČR Mons. Pavel Dokládal. Tento rok bylo zahájení adventní doby doprovázeno velkou události, respektive předáním relikvii svatých fatimských pasáčků Františka a Hyacinty Marto. Jedná se o historický […]

1 2 4
MENU