Ohlášky 17. 1. 2021

Ohlášky 17. 1. 2021

time 18:00

24.1.2021

Farní ohlášky 17.1.2021 – 2. Neděle v mezidobí

Dnes v neděli od 15.00-15.30 hod. bude ve farním kostele příležitost k svatému Přijímání.

  1. Od pondělí 18.1. začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme ve svých modlitbách o tomto úmyslu nejen v tomto týdnu. V Kancionálu je modlitba za jednotu křesťanů pod číslem 031.
  2. Upozornění ohledně parkování u farního kostela – prosím pamatujme na to, že je zde zákaz vjezdu.
  3. Příští neděli 24.1. papež František vyhlásil jako neděli Božího Slova.  Sbírka z této neděle bude použita k tisku a překladům Biblí pro chudé země.

MENU