Farní ohlášky

Dnes – 27. 5. 2018 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
V Bukovci v 8.00 hod. – První sv. Přijímání. V Bukovci nebude Mše sv. v 10.30 hod. Ve farním kostele odpoledne v 17.00 hod. bude Adorace NSO – česky, Svátost Smíření, v 17.30 Májová pobožnost a Mše sv. Dnes v 24.00 hod. začíná Den pokání a modlitby za farnost!!!

1. V pondělí po večerní Mši sv. na faře bude setkání všech zástupců farních společenství ohledně farního dne.

2. Ve středu od 8.00 prosíme vsechny ochotné o pomoc při farní brigádě. Je nutne uklidit okolí fary a připravit zahradu na farní den.

3. Ve čtvrtek připadá SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – Boží Tělo. Mše sv. budou:

 • farní kostel v 7.10 – česky, 9.00 – polsky, 18.00 – česky
 • Bukovec v 18.00 – polsky
 • Písek v 18.00 – polsky
 • Hrčava v 17.00 – česky

Ve všech kostelích budou slavné Mše sv. s Eucharistickým průvodem. Dívenky ať si připraví košíčky s květinami a chlapci ať donesou zvonky, aby mohli zvonit Panu Ježíši během průvodu. Ve farním kostele Božího Těla budou procesí nejen ve čtvrtek, ale po celý týden od 31. května – 7. června!!! Farní kancelář je uzavřena. Ve farním kostele bude celodenní Adorace NSO.
Od 6.00 – 11.00 a od 14.00 – 18.00 hod. budeme zpovídat před prvním pátkem.

4. V pátek – první pátek v měsíci. Mše sv. ke cti Nej. Srdce Ježíšova budou:

 • farní kostel v 6.30 a v 18.00 hod.
 • Bukovec v 17.00 Adorace NSO a v 18.00 Mše sv.
 • Písek v 17.00 Adorace NSO a v 18.00 Mše sv.
 • Hrčava v 16.30 Adorace NSO a v 17.00 Mše sv.

5. V sobotu – Fatimská sobota. Mše sv. ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie budou:

 • farní kostel v 6.30 hod. pak Adorace NSO a v 18.00 hod. nedělní Mše sv. v jazyce polském
 • Bukovec v 6.30 hod. Adorace NSO a v 7.30 hod. Mše sv.
 • Písek v 6.30 hod. Adorace NSO a v 7.30 hod. Mše sv.

Naše farnost se zapojila do přípravy na Mezinárodní Eucharistický Kongres, který proběhne v říjnu 2020 v Budapešti. Proto v sobotu od 17.00 proběhne Adorace NSO.

 

Neděle – 3. 6. 2018 – POUTNÍ SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA.
VE FARNÍM KOSTELE POUTNÍ SLAVNOST KE CTI BOŽÍHO TĚLA. Slavná Mše sv. s procesí na náměstí bude v 9.00 hod. Polská Mše sv. začne později po ukončení procesí.
Ve farním kostele odpoledne v 17.00 hod. Adorace NSO – polsky, svátost Smíření a večerní Mše sv. Od 15.00 hod. ve farní zahradě se uskuteční FARNÍ DEN!!! Těšit se můžete na živou hudbu, hry jak pro děti tak i pro dospělé a na dobré občerstvení. Zveme všechny !!!