Farní ohlášky

Dnes – 20. 1. 2019 – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.
Odpoledne v 17.00 hod. Adorace NSO o zachování tradiční rodiny – polsky, Svátost Smíření a večerní Mše sv.

1. V sobotu ve farním kostele večerní Mše sv. s nedělní platnosti bude v jazyce polském.

Neděle – 27. 1.2019 – 3. NEDĚLE VMEZIDOBÍ.
Odpoledne v 17.00 hod. Adorace NSO o zachování tradiční rodiny – česky, Svátost Smíření a večerní Mše sv.

POZOR !!!
1. Pouť do Czenstochové…

2. Máme novou možnost pouti do Izraele v termínu od 18. – 25. 11 2019. Všechny informace jsou na nástěnce nebo farních webových stránkách. Přihlášky v zákristii farního kostela nebo ve farní kanceláři. Prosíme, hlaste se co nejdříve, abychom věděli jaký je o tuto pouť zájem.

MENU